Manuela Tjarkina Vermeeren

Over Manuela Tjarkina Vermeeren

Het werk van Manuela valt in twee categorieën uiteen. Deels maakt zij digitaal werk op de iPad – een activiteit die in het verlengde ligt van haar werkzaamheden als grafisch ontwerper. Deels werkt ze ‘fysiek’ op (voornamelijk) canvas. Voor dit werk heeft ze een voorkeur voor natuurlijke kleuren en materialen: koffie, zand, kalk, houtskool, notenbolsters en zelfgemaakte olieverf van klei of aarde. Voor beide soorten werk geldt dat het volledig abstract is. Haar intentie is om met haar werk de kijker niet zozeer iets op te leggen, maar ruimte te scheppen voor associaties. Hoewel ze altijd start vanuit een initieel idee of gevoel, is dat na een tijdje ondergeschikt en niet meer leidend. Deels rationeel, deels intuïtief werkt zij door tot het ‘af’ is – tot het iets van haar – en haar alleen – is.

Zowel Manuela’s fysieke als digitale werk wordt het laatste jaar steeds meer gekenmerkt door een zeker minimalisme in de beeldtaal, maar ondersteund door een grote verscheidenheid aan ‘tastbare’ structuur. De werken zijn krachtig, maar vooral als je er als kijker vóór staat en de materiele detaillering ervaart. Om die reden hangt zij elk werk een tijdje op in haar eigen woonomgeving, om er op een andere manier mee in contact te komen en ook zelf te ‘ervaren’ hoe het werk interacteert met de ruimte.

Op dit moment werkt Manuela aan een groot (onderzoeks)project getiteld ‘De kleuren van de Maas’. Gefascineerd als zij is door deze rivier (in haar serie werken met de titel ‘vein of the city’ nam ze al eerder de rivieren die door grote steden als Istanbul, New York en Berlijn lopen als artistiek vertrekpunt) heeft zij zich voorgenomen op 13 plekken langs de Maas – van de bron op het Plateau van Langres tot de Maashaven in Rotterdam – aarde te gaan verzamelen, en de daarvan gemaakte verf te verwerken in een serie schilderijen.


Manuela is te volgen via


Werk van Manuela Tjarkina Vermeeren


Manuela Tjarkina Vermeeren in het nieuws


Exposities van Manuela