Lid worden van de Limburgse Kunstkring


Nadat u zich online hebt aangemeld zal u bericht ontvangen over plaats en datum waarop de volgende documenten en/of werken ter beoordeling dienen ingeleverd te worden:

  • Curriculum vitae
  • Omschrijving werk- en zienswijze, artist statement
  • Tien afbeeldingen (formaat A5 of A4) van recent werk of de werken zelf
  • Documentatie, publicaties, catalogi…

De toelatingscommissie komt tweemaal per kalenderjaar samen. Beoordeling van een tussentijdse aanmelding kan dus wat langer op zich laten wachten. Over het besluit van de commissie wordt niet gecommuniceerd.

Bericht over aanvaarding of afwijzing van uw kandidatuur zal u door het bestuur worden toegezonden.