Fotografie

De kunst om met behulp van licht afbeeldingen vast te leggen, langs chemische of digitale weg.
Hier vind je berichten over de leden die zich met deze kunstvorm bezighouden.