Over ons

over de limburgse kunstkring

… een vereniging van professionele kunstenaars uit Nederlands en Belgisch Limburg

De Limburgse Kunstkring bestaat al sinds 1910 en heeft leden uit zowel Nederlands als Belgisch Limburg.  In de huidige samenstelling van de Kunstkring waaiert de kunst uit over diverse disciplines, van de aloude schilder- en beeldhouwkunst tot glaskunst, van papierkunst tot fotografie.
De kunst kan zowel een abstracte, figuratieve, als conceptuele vorm aannemen. Vrijwel alle leden hebben een professionele opleiding genoten in de beeldende kunst.

Werk van Lei Hannen
Werk van Nic Heffels

doelstellingen

De Limburgse Kunstkring stelt zich ten doel:

Het bevorderen van een optimaal kunstzinnig klimaat in de eigen regio, te weten Nederlands- en Belgisch Limburg.
Het onderhouden van een professioneel samenwerkingsverband waarbinnen aan de leden ruimte geboden wordt voor onderlinge samenwerking, het toetsen van ideeën en het uitwisselen van ervaringen op artistiek niveau.
Het bieden van een platform waarop de aangesloten kunstenaars zich profileren, niet alleen door middel van deze website maar ook door het op diverse locaties organiseren van exposities van uiteenlopende vorm en omvang.

geschiedenis

De Limburgse Kunstkring is een kunstenaarsvereniging die in 1910 in Maastricht werd opgericht.

Oprichters van de kunstkring waren Jan Bakhoven, Guillaume Eberhard, Herman Gouwe, Rob Graafland, Frans van de Laar, Henri Jonas, J. Van der Kooy, Jos Narinx en Vic Reinders, die elkaar regelmatig ontmoetten in het toenmalige Café Suisse op het Vrijthof te Maastricht. In 1925 telde de kring 22 werkende en 132 kunstlievende leden, 43 donateurs en zeven ereleden.
In 1936 kwam er veel beroering in het Limburgse kunstwereldje: er werd een alternatieve ‘Kunstenaarsvereeniging Limburg’ opgericht die meer als een soort vakbond naar buiten wilde treden om de financiële belangen van de leden te behartigen en om verkoop van kunst meer te stimuleren. Meerdere leden stapten naar de nieuwe organisatie over die echter geen lang leven was beschoren en in 1941 weer werd opgeheven. De door de Duitse overheerser verplichte, maar door vele kunstenaars geweigerde overstap naar de Kulturkammer zal daar ook debet aan zijn geweest. Ook de Limburgse Kunstkring raakte toen in het slop en het kostte vele jaren tot rond 1970 voordat de draad weer werd opgepakt.

Via de link hieronder kun je een kijkje nemen in de kleurrijke geschiedenis van de Limburgse Kunstkring.

Zelfportret van Rob Graafland
Fotografie van Truus Houben

Bestuur

Onze vereniging wordt geleid door bestuur en werkgroepen

Voorzitter: Willem Vermeer

Secretaris: Leo Horbach

Penningmeester: Ingrid Capozzi

Algemeen bestuurslid: Matti Heijmans

Inschrijving Kamer van Koophandel: 40205019Lid worden van de Limburgse Kunstkring

U kunt uw interesse om lid te worden van de kunstenaarsvereniging Limburgse Kunstkring kenbaar maken via het aanmeldingsformulier.

Deze online aanmelding zal gevolgd worden door een bericht aan het kandidaat lid met de vermelding van plaats en datum waarop documenten en (foto’s van) werken ter beoordeling dienen ingeleverd te worden.

De toelatingscommissie komt tweemaal per kalenderjaar samen. Beoordeling van tussentijdse aanmeldingen kan bijgevolg wat langer op zich laten wachten.