Jos Solberg

Over Jos Solberg

Jos Solberg, aanvankelijk autodidact, volgde gedurende vier jaar teken- en schilderlessen bij Jean Viehoff (houtskool en olieverf), bij Tiny Bisscheroux (pastel) en bij Jo Marx (acryl). Daarnaast nam hij twee jaar deel aan workshops ‘model-schilderen’ bij Franscz Witte. Vanuit deze opleiding in verschillende technieken ontwikkelde hij gaandeweg zijn eigen stijl in vormgeving en coloriet, gebaseerd op zijn persoonlijke kunst-filosofie.

Zijn werk ontstaat vooral vanuit een emotionele kleurgevoeligheid. Bij het werken naar model is er een passie voor de Muze in een dubbele betekenis. De mythologische, inspirerende muze enerzijds en de vrouw die poseert anderzijds. Het model functioneert als inspiratiebron en vanuit de emotie en de stemming van het moment ontstaat het coloristisch veld, waarbij tijdens het werken de figuratie, waar nodig, wordt toegevoegd.

Bij het zoeken naar de verbeelding van inhoudelijke motieven zijn het vooral cultuurreizen en trektochten die hem inspireren tot semi-abstracte beelden die ’sporen van mensen’ zichtbaar maken. Essentieel daarbij is het intens beleven en creatief aftasten van de onderliggende culturele verworvenheden en een diepe connectie met de menselijke geschiedenis. De grondtoon in zijn werk is stilte. Hij zoekt schoonheid in het evenwicht tussen kleur en vorm en naar harmonie tussen vlak en ruimtelijkheid. Zo ontstaat ruimte die open laat en nergens toe dwingt. Hij tracht stilte zichtbaar te maken door een sober kleurgebruik en met het aanbrengen van horizontale lijnen en minimale details probeert hij afstand te scheppen, waardoor de beschouwer de ruimte krijgt om zelf stilte te ervaren.

Schilderen is voor Jos zijn weg zoeken, zoals bij het onderweg zijn op de Camino naar Santiago de Compostela. Ook schilderen is een eenzaam voorwaarts gaan, een eigen weg proberen te vinden, alternatieven onderzoeken, gebaande paden vermijden, bekende wegen kritisch bezien en op kruispunten trachten de juiste afslag te kiezen…

Jos Solberg exposeert in binnen- en buitenland en hij initieerde binnen de Limburgse Kunstkring diverse ‘Brug-Projecten’ waarbij maatschappelijke betrokkenheid centraal staat, zoals ‘Brain-Art’ m.b.t. dementie en ‘Homeless’ m.b.t. het vluchtelingenprobleem.


Jos is te volgen via


Werk van Jos Solberg


Jos Solberg in het nieuws


Exposities van Jos