19 november 1940 Expositie in het Dinghuis Maastricht

Categorie: Historie

Geschreven door:
Gepubliceerd op:
Kunstenaar(s):

Uit De Limburger van 19 november 1940 (auteur niet bekend)

TENTOONSTELLING LIMBURGSCHE KUNSTKRING
In het „Dinghuis” aan de Groote Staat vond gisteren de opening plaats van den tentoonstelling van werken van den Limburgschen Kunstkring.
Er was veel belangselling voor de opening van dezen tentoostelling, ofschoon die slechts een klein gedeelte van het werk der leden bevatte, zooals dhr. E. van Aalst in zijn openingswoord mededeelde. Dit werd mede veroorzaakt, aldus de voorzitter, door het feit dat de voorbereiding slechts kort geweest was. Desalnietenmin hoopte hij dat de aanwezigen met belangstelling van het werk der kunstenaars zouden
kennis nemen en zoo mogelijk hun werk en streven in dezen moeilijken tijd zouden steunen.
Met een opwekkend woord besloot dhr. van Aalst zijn openingswoord, waarna de aanwezigen met groot interesse kennis namen van het tentoongestelde. In den loop van deze week hopen wij hierop nader terug te komen.

Uit De Limburger van 20 november 1940 (auteur niet bekend)

MAASTRICHT
Moderne kunst
LIMBURGSCHE KUNSTKRING.

In de bovenzaal van het voormalig Dinghuis heeft de Limburgsche Kunstkring nu onderdak gevonden.
We zien hier samengebracht een vijftigtal werken, welke de najaarstentoonstelling vormen.
Verschillende bekende namen, o.a. van Ritzen, ontbreken.
Jan Hul neemt heel een muur in beslag. Deze mogen we als het interessantste deel der expositie beschouwen.
Hul zoekt zijn inspiratie gaarne in stad en omgeving en bewees dat Maastricht en Zuid-Limburg heel wat mooie gegevens opleveren.
We kunnen hier een indrukwekkend winterlandschap bij St. Pieter bewonderen, een romantisch gezicht op de boerderij „Lichtenberg” alsmede een aardige gekleurde teekening „Ruiterstraatje”.
Ook van Giel Eberhard noteeren we een paar aardige stadsgezichten. Van Deursen geeft blijk van talent voor de moeilijke etskunst. F. Regout stond een expressieve Christuskop af. Frans Timmers schildert strak, doch wel met iets eigens. Roombey, onlangs hier besproken, Frans Ronda, M. Hul en Jan Bakhoven zijn er in hun bekenden trant, evenals de kunstnijvere Em. van Aelst (drijfwerk in leer) en F. Wolterman (kopdrijfwerk).

(Bron: Delpher)