Marjon Bessems

Over Marjon Bessems

De uit Gulpen afkomstige kunstenaar Marjon Bessems is vanaf haar kind zijn met kunst bezig. Dit is haar aard, zij kan niet anders. Het is dan ook logisch dat zij er uiteindelijk voor koos een creatieve vakopleiding te gaan volgen die haar verder vormde om uiteindelijk er voor te kiezen als professioneel kunstenaar aan de slag te gaan.

Jarenlang was zij naast haar werkzaamheden als kunstenaar tevens uitbaatster van de bekende Galerie De Auw Sjoekelaatfabriek die zij vanaf 1996 t/m 2012 samen met haar partner bestierde. Galerie de Auw Sjoekelaatfabriek was in haar bestaansjaren een zeer bekende regionale Galerie waar nationale alsook internationale kunstenaars graag exposeerden.

Het werk van Marjon Bessems is divers, maar altijd te herkennen vanwege haar oorspronkelijke eigenzinnige handschrift. Met passie en gedrevenheid creëert zij beelden en schilderijen. Er is altijd sprake van een bepaald soort rusteloosheid of misschien wel onrust.

Zij werkt snel en schetsmatig maar met grote trefzekerheid. De thema’s die zij behandelt liggen diep verankerd in haar zelf en geven haar leefwereld een andere dimensie. Het levert een gedrevenheid op die zichtbaar wordt in geabstraheerde figuratieve keramische of bronzen beelden en schilderijen.

Haar jarenlange ervaring als galeriehouder heeft haar inzicht vergroot in het vakgebied met betrekking tot mogelijkheden en onmogelijkheden. Het onderscheidingsvermogen is daardoor sterk ontwikkeld.

Zij werkt veel in opdracht van particulieren en bedrijven en exposeert daarnaast regelmatig zowel in binnen- als buitenland. Marjon Bessems werd in 2003 genomineerd voor kunstenaar van het jaar in Nederland.

Inmiddels heeft Marjon haar werkzaamheden als kunstenaar uitgebreid en is zij ook actief als adviseur m.b.t. inrichting van bedrijven en woningen.


Marjon is te volgen via


Werk van Marjon Bessems


Marjon Bessems in het nieuws


Exposities van Marjon