2-Dimensionaal

Werk in vlakke vorm zonder diepte.
Hier vind je berichten over de leden die zich met deze kunstvormen bezighouden.